Piotr Bosacki

Piotr Bosacki - fot. Maciej ldandsberg
Piotr Bosacki – fot. Maciej ldandsberg

Drzewa i kaczki – Piotr Bosacki

Cykl trzech filmów wideo Drzewa i kaczki z roku 2014 podejmuje dyskretny dialog z Mondrianem, który w swym malarstwie dokonał słynnej przemiany drzewa organicznego w drzewo geometryczne, abstrakcyjne.W moim tryptyku filmowym również chodzi o szeroko pojętą grę między tym, co geometryczne i określone w swym kształcie, a tym, co organiczne, płynne i nieprzewidywalne.Drzewa mają tutaj kształt geometryczny i sztywny. z tego zaś, co płynne i chaotyczne, w sposób zupełnie niespodziewany wypływają ‚kaczki”.
Można wspomnieć mimochodem, że tytułowe‚ drzewa i kaczki” są niejako odpowiednikami ‚zegarów i chmur” ze słynnego tekstu Karla Poppera dotyczącego relacji między determinizmem a wolnością.Piotr Bosacki – (ur. 1977) współtworzył założoną w 2007 roku nieformalną grupę artystyczną PENERSTWO i zespół muzyczny KOT. Jest artystą o wszechstronnych zainteresowaniach. Tworzy filmy animowane, instalacje, obiekty, rysunki, zajmuje się twórczością literacką i kompozycją muzyczną. Swoją praktykę artystyczną sam porównuje do filozofii przyrody. Prace Bosackiego to swego rodzaju eksperymentalne modele rzeczywistości, na przykładzie, których artysta studiuje naturę rzeczy – jej strukturę, mechanikę i poetycki potencjał. Materię, obrazy i język do budowy oraz opisów tych modeli artysta czerpie z powszedniego doświadczenia. Jego ulubione tworzywa to przedmioty codziennego użytku, proste materiały plastyczne takie jak papier czy karton, zaczerpnięte z życia anegdoty, sny, mowa potoczna. To skromne uniwersum rzeczy zwykłych jest dla artysty punktem wyjścia do filozoficznych spekulacji i jednocześnie do poszukiwania aspektu poetyckiego w ludzkim przeżywaniu świata, przy czym filozofia i poezja stapiają się w twórczości Bosackiego w jedno.
Piotr Bosacki– (ur. 1977) współtworzył założoną w 2007 roku nieformalną grupę artystyczną PENERSTWO i zespół muzyczny KOT. Jest artystą o wszechstronnych zainteresowaniach. Tworzy filmy animowane, instalacje, obiekty, rysunki, zajmuje się twórczością literacką i kompozycją muzyczną. Swoją praktykę artystyczną sam porównuje do filozofii przyrody. Prace Bosackiego to swego rodzaju eksperymentalne modele rzeczywistości, na przykładzie, których artysta studiuje naturę rzeczy – jej strukturę, mechanikę i poetycki potencjał. Materię, obrazy i język do budowy oraz opisów tych modeli artysta czerpie z powszedniego doświadczenia. Jego ulubione tworzywa to przedmioty codziennego użytku, proste materiały plastyczne takie jak papier czy karton, zaczerpnięte z życia anegdoty, sny, mowa potoczna. To skromne uniwersum rzeczy zwykłych jest dla artysty punktem wyjścia do filozoficznych spekulacji i jednocześnie do poszukiwania aspektu poetyckiego w ludzkim przeżywaniu świata, przy czym filozofia i poezja stapiają się w twórczości Bosackiego w jedno.