Mariola Albinowska

 

W swojej twórczości, artystka dąży do połączenia wyglądu, fizyczności i improwizacji. Poprzez
ruch, gesty i obiekty, stara się ucieleśnić czas i przestrzeń. Główną inspiracją jej praktyki
artystycznej, jest zainteresowanie w umysłowo-cielesnych powiązaniach pomiędzy miejscami,
istotami i obiektami.
Artystka używa swego ciała jako żywa rzeźbę, którą niejednokrotnie rozbudowuje w formie
kostiumu, obiektu lub instalacji.