Zorka Wollny

foto: Thomas Herbst

 

Zorka Wollny (1980) tworzy kompozycje akustyczne dla instytucji, fabryk i pustych budynków.

 

http://www.zorkawollny.net/