Wiera Meniok

 

 

Wiera Meniok (Віра Меньок) – urodzona 22 listopada 1968 roku w Drohobyczu (Ukraina). Studiowała filologię rosyjską w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu, gdzie po ukończeniu studiów została asystentem w Zakładzie Literatury Powszechnej. Następnie obroniła pracę doktorską z teorii literatury w Uniwersytecie Narodowym w Doniecku. Na Uniwersytecie w Drohobyczu prowadziła wykłady i zajęcia z literaturoznawstwa, teorii literatury, literatury rosyjskiej XX wieku. Od 1996 r. zajęła się polonistyką: odbyła dwa staże naukowe w Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką naukową prof. Jerzego Jarzębskiego; prowadziła w swoim uniwersytecie zajęcia z historii literatury polskiej XX wieku, metodyki nauczania literatury polskiej. Jest autorką powyżej 30 publikacji naukowych, w tym z zakresu polonistyki, m.in. związanych z twórczością Brunona Schulza. Zadebiutowała również jako tłumaczka polskojęzycznych tekstów schulzologicznych na język ukraiński.

Razem z jej śp. mężem Igorem Meniokiem była inicjatorką założenia przy Uniwersytecie w Drohobyczu w 2002 r. Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego, który owocnie działa na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, artystycznej i kulturowej. Centrum Polonistyczne w 2003 r. zainicjowało uruchomienie wstępnej wersji Muzeum Brunona Schulza znajdującego się w budynku dawnego Gimnazjum Władysława Jagiełły w Drohobyczu; wystąpiło organizatorem międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych oraz imprez artystycznych związanych głównie z postacią Brunona Schulza; zapoczątkowało w Drohobyczu Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza.

Obecnie Wiera Meniok jest kierownikiem Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka oraz dyrektorem Festiwalu Brunona Schulza; prowadzi również wykłady na kierunku filologii polskiej z teorii przekładu, literatury polskiej XX wieku, filozofii i estetyki literatury polskiej.

ref=”https://www.contexts.com.pl/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Konteksty_Wiera-Meniok-FOTO-Jerzy-Grzegorski7_web.jpg”>