VestAndPage

VestAndPage
VestAndPage

DYAD VI (Płynne – Stałe)

 

Nowy rozdział obecnie rozwijanego cyklu performatywnego VestAndPage’a, poruszający zagadnienia niebezpieczeństw dychotomii, przywiązania do dualizmu, oraz paradoksu Ego – przygotowany specjalnie na tą okazję. Chcąc odpowiedzieć na pytania co nas łączy i dzieli, oraz jak te podziały są stosowane społecznie i politycznie jako mechanizmy, VestAndPage badają możliwości integracji tła i pierwszego planu, oraz treści z kontekstem z której wynika. Poprzez serię obrazowej poezji ciała, poddają pod wątpliwość to jak dychotomia, polaryzacja i dualizm są stosowane jako wyjątkowo skuteczne narzędzia ideologiczne i propagandowe z zamiarem zbiorowej manipulacji. Gdy „Indywiduum” albo „Atom” są pojęciami których nie da się podzielić na części składowe, czemu nadal jesteśmy dręczeni przez schizofrenię? Co zrobić, jeżeli Ego okazało by się nie tylko bezużyteczne, ale wręcz paradoksem który podtrzymujemy jako narzędzie samo-ograniczenia? Czy jesteśmy tylko małą częścią czegoś większego?

VestAndPage– duet artystyczny, tworzony przez niemiecką artystkę Verenę Stenke oraz pochodzącego z Wenecji artystę i pisarza Andrea Paganes, od 2006 roku działający w obszarze performance, filmu i literatury. To także niezależni kuratorzy. Ich praktyka artystyczna ma charakter kontekstualny i jest odpowiedzią na otoczenie i problemy społeczne, odnosi się do historii i architektury miejsca. W poetyce odniesień podejmują kwestie percepcji, rzeczywistości, porozumiewania się, kruchości funkcjonowania człowieka i grup ludzkich w sferze społecznej i w środowisku naturalnym. VestAndPage prezentowali swoje działania oraz filmy na całym świecie. Są inicjatorami i kuratorami wielu projektów m.in. International Performance Art Week w Wenecji. Ich artykuły ukazują się w książkach i periodykach dotyczących sztuki współczesnej.