Tomasz Drewicz

letomo

ur. 29.04.1982 w Obornikach Wielkopolskich. Artysta, kurator, krytyk i animator kultury. W latach 2001 – 2005 studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. W latach 2004 – 2009 studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie z Rzeźby w pracowni prof. Marcina Berdyszaka. Współtwórca Koła Naukowego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dawniej Koła Naukowego Wydziału Edukacji Artystycznej. Współtwórca i członek grupy kuratorskiej w projekcie Struktury Kultury. Kurator w Galerii Przychodnia.Współprowadzący Galerię ASP w Poznaniu. Obecnie pracuje na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w VI Pracowni Rzeźby prof. Marcina Berdyszaka.

http://tomaszdrewicz.art.pl/