Susanne Weins

Susanne Weins

Susanne Weins (Niemcy)

biogram: artystka wokalna, instruktor wokalny i certyfikowany nauczyciel metodą Roya Harta. Dzięki wykształceniu z zakresu klasyki i poszerzonych technik wokalnych, twórczość artystki obejmuje podejście do różnorodnych technik wokalnych, prac eksperymentalnych i wiedzy dotyczące nauczania i badań lingwistycznych. Susanne Weins jest założycielką i dyrektorem Atelier Performative Künste czyli formacji wokalnej i przestrzeni produkcji performance w Düsseldorfie w Niemczech. Poprzez ukierunkowane wykorzystanie ciała i ruchu, artystka poszukuje największej możliwe elastyczności głosu. Jej występy oscylują wokół koncepcji „jak robić rzeczy słowami”.

performance: Melancholic Body (Melancholijne ciało)

Byliśmy tymi, którzy wiedzieli, ale nie rozumieli, którzy mieli pojęcia, ale nie potrafili sobie wyobrazić, przepełnieni informacjami, ale pozbawieni wnikliwości, zapełnieni wiedzą, ale skąpi w doświadczenia. Poszliśmy, dłużej nie powstrzymywanie przez samych siebie.

(Roger Willemsen)

Wydawać by się mogło, że melancholia jest stanem stagnacji, odczuciem zamyślonego smutku bez widocznej i oczywistej przyczyny. O ile postmodernistyczna obietnica, wolność od strachu legła w ruinach, polityka post-prawdy w dużej mierze ukształtowała debatę kulturalną poprzez odwoływanie się do podstawowych emocji, które skutkują jeszcze większym podziałem wśród ludzi. Powtarzające się przekonanie co do słuszności tematów dyskusji, dla których kontrargumenty są ignorowane jest równoległe z kompulsywnym pędem konsumpcyjnym, wynikającym z kapitalistycznie umotywowanego uzależnienia i medialnej manipulacji. Według tego scenariusza, w którym wydaje się, że tym, co jest najważniejsze to umiejętność uniknięcia odpowiedzi w dowolny możliwy sposób na rzecz osobistego przetrwania i afirmacji, istnieje także potrzeba podtrzymania Jaźni dla melancholijnego życiorysu, przepoczwarzenia ludzkości w melancholijnej przestrzeni, skontrastowania współczesnego złaknionego egoizmu i błędnej logiki, które są krzywdzące dla naszego istnienia.

wykład: Voice: the invisible foreign body

www.susanneweins.com