Sophie Jocz

sophie-jocz-web

Sophie Jocz urodziła się w Paryżu w 1977 roku. W 2002 ukończyła studia na Wydziale Multimediów w Ecole nationale superieure des beaux-arts w Paryżu. Zajmuje się instalacjami i wideo. Od kilku lat mieszka i pracuje w Warszawie. Jocz przetwarza podstawowe pytanie: kim jest amator sztuki.

Ironicznie podpowiada, że bycie amatorem nie zawsze jest sprzeczne z byciem artystą. W aspekcie niewinnej zabawy i nazywania rzeczy jest to satysfakcjonujące, w którym momencie wybuchnie bunt? Projekt Sophie Jocz jest grą formalną składającą się z kilku elementów, które artystka wpisuje w przestrzeń Witryny. Prezentowana instalacja odwołuje się do pojęcia czasu jako pustej przestrzeni, nad którą sprawuje się kontrolę, do jego powtarzalności, ulotności i działania krystalizującego. Artystka wykorzystuje motyw kuli, tworząc kolekcję skojarzeń z tytułowym wyrażeniem – co z założenia może być zabawą wyjątkowo bezpieczną. Gra w skojarzenia zakłada bowiem odrzucenie wszelkiej krytyki, obiektywizmu i jednoznacznej interpretacji.