Sebastián Burgos

Sebastian Burgos

Sebastián Burgos (Chile)

biogram: od lat 80-ch, Sebastian Burgos, prezentuje swoje prace wizualne w Ameryce Łacińskiej i na całym świecie.

Celem jego artystycznych poszukiwań nie jest prezentowanie oczywistej rzeczywistości, takiej jaką jawi się naszym oczom, a raczej wydobywanie z niej najgłębszych sekretów w celu odszukania jej istoty. Poprzez złożony system alegorii i metafor, Burgos szuka fizycznych, psychologicznych i socjologicznych krajobrazów zamieszkałych przez człowieka i zajmuje się związkiem, który istnieje pomiędzy tymi przestrzeniami, wpływem, jaki wywierają na jednostkę oraz sposobem w jaki są modyfikowane przez jego działalność. Będąc człowiekiem, głównym bohaterem, podkreśla znaczenie każdej emocji przedstawionej w tych scenariuszach. Główna postać jego obrazu „The Beast Man” („Człowiek Bestia”) symbolizuje pragnienie, chęci i potrzeby zakorzenione w psychice.

wystawa rysunków i fotografii dokumentująca współpracę z ALPERoA