Roman Cieślewicz

fo_cieslewicz_plakat_05_tyija_41768

Roman Cieślewicz (1930-1996) był jednym z głównych twórców tzw. polskiej szkoły plakatu, której najważniejszymi założeniami były: prostota i czytelność wypowiedzi plastycznej, posługiwanie się syntetycznym znakiem i poetycką metaforą oraz bogactwo środków wyrazu. Przez większą część życia związany z Paryżem (w 1971 otrzymał obywatelstwo francuskie), gdzie m.in. pracował jako dyrektor artystyczny pisma „Elle”, któremu narzucił własną wizję graficzną (opracował także grafikę kultowego polskiego miesięcznika „Ty i Ja”). Wielkie uznanie przyniosły artyście projekty graficznych wielusetstronicowych katalogów do największych wystaw w paryskim Centrum Pompidou. Cieślewicz inspiracje czerpał z obrazów dawnych mistrzów, z dokonań konstruktywistycznej awangardy rosyjskiej i polskiej, ale też ze współczesnych zdjęć prasowych. Jego prace wyróżniają wymyślne struktury oraz drapieżna ekspresja.