Roman Kubicki

kubicki-roman

Roman Kubicki, filozof i teoretyk sztuki.

Autor książek: Interpretacja a poznanie. Studium z filozofii sztuki (1991), Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? (1995), Ani być, ani mieć. Trzy szkice z filozofii pamięci (2001), Pierścienie Gygesa (2005); współautor licznych książek, m.in. z Anną Zeidler – Janiszewską: Poszerzanie granic. Sztuka współczesna w perspektywie estetyczno-filozoficznej (1999), z Zygmuntem Baumanem i Anną Zeidler – Janiszewską Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami (2009); autor stałego eseju w kwartalniku „Artluk” Spojrzenie Meduzy; prof. UAM i UAP; dyrektor Instytutu Filozofii UAM; przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.