Roland Miller

Roland Miller, artysta performance

Studiował filologię angielską na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie uzyskał tytuł doktora dzięki badaniom nad własną sztuką performance.
W latach ’60 pracował w eksperymentalnej grupie teatralnej The People i był dziennikarzem. W latach 70. zrealizował wraz z Shirley Cameron Landscapes oraz Living Spaces. Pracowali wspólnie w Wielkiej Brytanii w Kanadzie ucząc oraz prezentując swoje performance.