Rita Marhaug

rita-marhaug

Rita Marhaug (ur. w 1965 w Bergen)

Studiowała w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Bergen, gdzie uzyskała dyplom w 1989 roku oraz historię sztuki w Uniwersytecie w Bergen – licencjat w 1996 roku. Obecnie jest profesorką w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Bergen, na Wydziale Sztuki Specjalistycznej, kierunek grafika. Od początku lat dziewięćdziesiątych uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Norwegii, jak i za granicą. Ważne narzędzia wykorzystywane przez nią w działalności artystycznej to grafika, rysunek, fotografia, książki, wideo i performance.