Ralf Peters (KörperSchafftKlang)

Ralf Peters, Sound Performance Following, Konteksty 2017, Sokołowsko, fot. Polak Grzegorski
Ralf Peters, Sound Performance Following, Konteksty 2017, Sokołowsko, fot. Polak Grzegorski

Ralf Peters

Artysta działający w świecie języka, głosu o poszerzonej emisji sztuki performance i sztuki konceptualnej. Poszukiwania artystyczne Petersa skupiają się na tym jak ludzki głos i jego możliwości mogą być wykorzystane w sztuce performance, a także stać się materiałem wykorzystywanym w sztukach wizualnych. Jednym z głównych aspektów jego pracy jest związek pomiędzy znaczeniem słów a ich brzmieniem.

Działa w obszarze muzyki i teatru. Jest także lektorem dzieł literackich. Posiada tytuł doktora filozofii, prowadzi wykłady, pisze o głosie i sztuce. Uczy artystów, naukowców, a także wszystkich chętnych techniki operowania głosem opracowanej przez Roya Harta (wyzwalanie głosu). Pracuje też jako speaker radiowy. Mieszka w Kolonii (Niemcy). Jest współtwórcą zespołu KörperSchafftKlang i prezesem stowarzyszenia stimmfeld e.V.


Performance dźwiękowy: Śledząc

Śledząc to długotrwały performance . Podczas festiwalu artysta gromadzi, pytania, wrażenia, idee, które odnajduje w konkretnym pomieszczeniu, a także te, które wypływają z jego wnętrza. Mierzy się z problemem jak żyć w naszych trudnych czasach. Na ścianach wiesza kartki, na których zapisane są tematy i pytania. Podczas samego performansu śledzi ścieżkę swego głosu, zawsze zaczynając następny dźwięk tam, gdzie dźwięk poprzedni wybrzmiał. Wydobywa dźwięk z każdym kolejnym oddechem. Jednocześnie wewnętrznie skupia się na kwestiach, które się wcześniej pojawiły, zostały zapisane i powieszone na ścianach. Próbuje obserwować wewnętrzne reakcje (emocje, wspomnienia, myśli, obrazy itd.) i wprowadzić je do swego głosu.

To działanie podejmuje (ponownie) artystyczne wyzwanie czy i jak można stworzyć w pomieszczeniu przestrzeń do kontemplacji, idąc w ślad za własnymi ideami własną, wewnętrzną drogą – słuchając głosu, a potem ciszy w pomieszczeniu.


21 LIPCA – PIĄTEK

22:15 Performance dźwiękowy: Śledząc
Sanatorium Brehmera – sala czarna

22 LIPCA – SOBOTA
17:30 Performance dźwiękowy: Śledząc
Sanatorium Brehmera – sala czarna

23 LIPCA – NIEDZIELA
22:00 Performance dźwiękowy: Śledząc
Sanatorium Brehmera – sala czarna

24 LIPCA – PONIEDZIAŁEK
21:30 Performance dźwiękowy: Śledząc 
Sanatorium Brehmera – sala czarna