Przemysław Kwiek

Przemysław Kwiek

Przemysław Kwiek

Wyszedł od klasycznego studium rzeźby (aktu) zamieniając je na „Dokumentowane Działania Materiałowo-Przestrzenne” („w konkretnych uwarunkowaniach polityczno–umysłowo–życiowych”) – tak wtedy (1967) określił swoją nową procesualną materialistyczno-medialną praktykę. Aktualnie na polskich Wyższych Uczelniach Sztuki powstało ok. 5. wydziałów o nazwie: „Działania Przestrzenne”. W zw. tymi faktami wydaje się słuszne przypisanie Mu określenia „Nowator” („Prekursor”). Jego Dyplom był pierwszą „realistyczną” i publiczną „Rzeźbą Performatywną”, której ciąg realizacyjny i dzisiaj możemy śledzić „krok po kroku” na podstawie celowo robionej wtedy pierwszej kolorowej Dokumentacji diapozytywowej. Tak, że wczesne jego realizacje można nazywać jako „awangardowe” i „alternatywne” wobec wtedy obowiązującego paradygmatu: kto to jest i co i jak robi artysta.

Większość z nich dokonał w sposób równorzędny z Zofią Kulik jako „KwieKulik” (1971-1988; skończyła tę samą Pracownię Rzeźby rok później). Ten dorobek jest szczegółowo udokumentowany w niedawno wydanej monumentalnej „Księdze” „KwieKulik”.

Od r. 1988 uprawia własną formę, którą nazywa „Appearance” (Pojawienie się, wygląd; „która może być Performance’m, ale nie musi”; do tej pory 300 Appearance’ów i ponad 600 punktów wyszczególnienia działalności). Należy do tzw. Artystów „przemilczanych na śmierć” (jak i Jego pokolenie), choć ostatnio ukazują się entuzjastyczne recenzje najlepszych krytyków młodszych generacji o Jego indywidualnej działalności (Gorczyca, Banasiak). 01.05.2017 (Pr.K. ©).


21 LIPCA – PIĄTEK

16:30 Przemysław Kwiek – Appearance 303 a) – malowanie publiczne w plenerze „Awangarda Bzy Maluje”
Łąka przed Sanatorium lub przy fontannie

22 LIPCA – SOBOTA

12:45 Przemysław Kwiek – Appearance 303 b) – „Profetyka Probabilistyczna II” – wystąpienie
Przed salą Multimedialną Sanatorium

17:00 Przemysław Kwiek – Appearance 303 a) – malowanie publiczne w plenerze „Awangarda Bzy Maluje”
Łąka przed Sanatorium lub przy fontannie

23 LIPCA NIEDZIELA

11:15 Przemysław Kwiek – Appearance 303 c) – „Co to jest Appearance?”, „Fenomen »Pustego Hasła«”
Kino „Zdrowie”

16:30 Przemysław Kwiek – Appearance 303 a) – malowanie publiczne w plenerze „Awangarda Bzy Maluje”
Łąka przed Sanatorium lub przy fontannie

24 LIPCA PONIEDZIAŁEK

12:00 Przemysław Kwiek – Appearance 303 d) – „Szkoła Działań II (»Działanie na szmaty, klej, sznury i Opole«)”
Performance w sali Multimedialnej

16:30 Przemysław Kwiek – Appearance 303 a) – malowanie publiczne w plenerze „Awangarda Bzy Maluje”
Łąka przed Sanatorium lub przy fontannie