Piotr Lutyński

01kr736ej

Piotr Lutyński – PROJEKT KR 736EJ

Autobus, żywa rzeźba – jest obiektem, którego konstrukcja rozbudowuje  się w czasie i w przestrzeni poprzez koncerty, performance, happeningi, pokazy multimedialne.
Projekt swoją genezą sięga wozu teatralnego, kina objazdowego, muzycznego taboru połączonego z ideą działań Kurta Schwitersa wokół kolumny Merz. Poprzez swoją wieloznaczność obiekt/zjawisko umyka jednoznacznemu określeniu stwarzając niezależne, samowystarczalne, kulturotwórcze miejsce, rozciągnięte pomiędzy punktami wyznaczonymi na trasie przejazdu. Autobus wchodzi w interakcję z publicznością, przyjmuje formę utopijnego zjawiska.
Następuje zaskakiwanie i  oswajanie widzów z nową formą przekazu. W tle pojawia się śpiew ptaków , będący tematem przewodnim oraz projekcje filmowe. Następuje przenikanie gatunków muzycznych od jazzu, bluesa, rocka poprzez   folk. Powstaje bardzo energetyczna wypowiedź w formie muzyki eksperymentalnej. Muzyka stanowi rdzeń autobusu, wyrasta z jego wnętrza i tworzy z nim całość.

Piotr Lutyński

Urodzony w 1962 roku w Tychach. Studiował na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, dyplom w 1990 roku w pracowni grafiki prof. Eugeniusza Delekty.

Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, wykonuje obiekty, instalacje, performance, koncerty muzyki eksperymentalnej, pokazy multimedialne. Realizuje pokazy muzyczno-wizualne, w których uczestniczą żywe zwierzęta zestawiane z malarskimi kompozycjami, rzeźbami, poezją i muzyką. Od końca lat 90. zwierzęta stały się współtwórcami działań artysty. Lutyński wierzy, że żywe zwierzęta pomagają otworzyć się widzom na pokazywane obiekty, dzięki nim przełamuje sztuczność konwencji galeryjnego wydarzenia. Prowadzi akcje totalne w przestrzeni miast polegające na interdyscyplinarnym koncercie połączonym z akcją artystyczną (Projekt KR736EJ). Związany z Galerią Starmach w Krakowie, Galerią Foksal w Warszawie, Galerią Muzalewska w Poznaniu. Jest członkiem stowarzyszenia Otwarta Pracownia. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Jego prace znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego, Bunkra Sztuki,  MOCAK-u w Krakowie, Małopolskiej Fundacji Sztuki Nowoczesnej – Znaki Czasu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w  Białymstoku, Fundacji dla Śląska w Katowicach, Muzeum w Szamotułach, Galerii Foksal w Warszawie oraz u prywatnych kolekcjonerów  w  kraju i za granicą.