Nicole Loeser

Nicole Loeser
Nicole Loeser

 

Nicole F. Loeser jest niezależną kuratorką i mecenasem sztuki z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem we współpracy z instytucjami i korporacjami w Europie. Była kuratorem licznych projektów zrzeszających artystów, kuratorów i kolekcjonerów sztuki z całego świata. W 2009 roku założyła galerię WHITECONCEPTS i obecnie pełni funkcję jej dyrektora. Uważa, że wystawy stanowią przestrzeń do prowadzenia dyskusji, dlatego prezentuje dzieła sztuki w połączeniu z wykładami, warsztatami, debatami i publikacjami, w ten sposób angażując i edukując odbiorców. Nicole F. Loeser interesuje realizowanie projektów zaangażowanych społecznie i ekologicznie, które ukazują różnorodną i dalekosiężną perspektywę. Nicole studiowała muzykologię, kulturoznawstwo i ekonomię na Uniwersytecie Humboldta oraz sztukę na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Pracuje z ludźmi z całego świata, interesuje ją kreatywny i naukowy proces badawczy, jak również teoria i praktyka wystawiennicza. Teksty z dziedziny krytyki sztuki Nicole F. Loeser regularnie ukazują się w szeregu czasopism i katalogów.

Misją WHITECONCEPTS jest kultywowanie wymiany pomysłów oraz idei dotyczących sztuki współczesnej z całego świata pomiędzy artystami i patronami. W ścisłej współpracy z artystami organizacja tworzy i rozwija projekty artystyczne (z kolekcjonerami, galeriami, instytucjami; przy wsparciu władz lokalnych i krajowych. WHITECONCEPTS promuje wybranych artystów organizując wystawy w galeriach i muzeach, a także mniej tradycyjnych przestrzeniach wystawienniczych oraz sprzedając prace do prywatnych i publicznych kolekcji.) Organizacja skupia się na sztuce konceptualnej oraz interdyscyplinarnych poszukiwaniach artystycznych, opartych na eksploracji różnych mediów przekazu, w tym pracach malarskich, rzeźbiarskich, instalacjach, performance oraz innych interwencjach twórczych. WHITECONCEPTS kładzie nacisk na kwestie dotyczące postrzegania przestrzeni, traktując je jego wartość jednoczącą.