Mischa Twitchin

Sokołowsko

Mischa Twichin był uczestnikiem IX edycji Kontekstów, prezentując video eseje związane z twórczością Bertolta Brechta, Waltera Benjamina. Podczas pobytu na festiwalu poświęcił znaczną ilość czasu na artystyczne poszukiwania, w efekcie których powstał medytacyjny poemat filmowy, którego bohaterem uczynił Sokołowsko.


Mischa Twitchin FHEA jest wykładowcą w Katedrze Teatru i Performance Goldsmiths (University of  London), gdzie prowadzi zajęcia z obszaru polskiego teatru, dziedzictwa Antoine Artaud, teatru Europy Środkowo-Wschodniej, a także warsztaty na studiach podyplomowych „Myśląc teatrem”. Jego książka „The Theatre of Death – the Uncanny in Mimesis: Tadeusz Kantor, Aby Warburg and an Iconology of the Actor” ukazała się w serii Performance Philosophy, Palgrave Macmillana. Realizuje eseje filmowe i filmowe performance (dostępne na Vimeo).

Oprócz pracy naukowej i artystycznej, Mischa jest członkiem-założycielem kolektywu performance Shunt. Projektował oświetlenie, między innymi dla Young Vic, Barbican Pit i Royal Court. Wykładowca Central School of Speech and Drama, the University of Kent i Queen Mary, University of London (gdzie się doktoryzował).  Lata 2014-17 to studia podyplomowe na British Academy. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują europejski teatr awangardowy; afro-europejską politykę kulturalną; historyczno-teoretyczne kwestie dotyczące empatii i mimesis; filozofię performance i dialog między antropologią a sztuką.