Mischa Twitchin

Dr Mischa Twitchin

 

Dr Mischa Twitchin FHEA jest wykładowcą w Katedrze Teatru i performance w Goldsmiths na Uniwersytecie Londyńskim, gdzie prowadzi zajęcia Teatru Polskiego, dziedzictwa Artaud, teatrów wschodnioeuropejskich oraz warsztatów podyplomowych „Teatr myślenia” . Jego książka „Teatr śmierci – niesamowity w Mimesis: Tadeusz Kantor, Aby Warburg i ikonologia aktora” została opublikowana przez Palgrave’a Macmillana w serii Performance Philosophy; a przykłady jego własnych filmów performerskich i esejowych można zobaczyć na Vimeo:

http://vimeo.com/user13124826/videos.

Oprócz pracy naukowej i artystycznej, Mischa jest członkiem-założycielem kolektywu performance Shunt, a także pracował jako niezależny projektant oświetlenia (między innymi w Young Vic, Barbican Pit i Royal Court). Wykładał w różnych instytucjach, w tym w Centralnej Szkole Mowy i Dramatu, na Uniwersytecie w Kent oraz na Queen Mary, University of London, gdzie doktoryzował się, a także odbył stypendium podoktorskie w British Academy (2014-17). Jego główne zainteresowania badawcze obejmują: europejskie teatry awangardy; Afroeuropejska polityka kulturalna; historyczno-teoretyczne pytania empatii i mimesis; filozofia wydajności; i dialogi między antropologią a sztuką.