Mikołaj Smoczyński

Mikołaj Smoczyński, źródło: Kurier Lubelski


Mikołaj Smoczyński

Jeden z najwybitniejszych artystów polskich, mieszkający i tworzący w Lublinie (1955-2009), regularnie prezentowany przez Andrzeja Mroczka. Outsider w życiu i twórczości.Był mistrzem połączenia fotografii monochromatycznej z instalacjami. Instalacje te tworzył sam lub odkrywał je w otoczeniu. Fotografie w swoim minimalizmie zbliżone do abstrakcji tworzą niezwykłą atmosferę zawieszania i niedopowiedzenia. Trudno jest nakreślić wyraźną granicę między działaniami rzeźbiarza i fotografa.

Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, m.in w San Diego State University Art Gallery, E.L.A.C, (Lyon), Art in General Gallery i International Studio Program (Nowy Jork), IFA Galerie (Berlin). Laureat wielu nagród, m.in. European Photography Award (1992) w Berlinie. Stypendysta, Quint Kirchman Projects (San Diego, 1991), Fondation d’Art de la Napoule, Memorial Henry Clews (La Napoule, 1993) oraz International Program Studio (Nowy Jork, 2001). Prace Mikołaja Smoczyńskiego znajdują się w zbiorach najważniejszych instytucji kultury w Polsce oraz w wielu kolekcjach zagranicznych.


Wystawa: Mikołaj Smoczyński – The Secret Performance

Najsłynniejszy cykl prac Mikołaja Smoczyńskiego powstał w pracowni artysty w Lublinie (1983 – 1993). Czarno-białe fotografie, przedstawiające pustą podłogę i pustą przestrzeń są rejestracją działań artysty. Minimalistyczne i mroczne zapraszają widza do wejścia w regiony nieskrępowanej wyobraźni.

Smoczyński nie był performerem. Mówił: „Nigdy nie znajdowałem w sobie dostatecznej odwagi ani też owego specyficznego bezwstydu, które są niezbędne, aby wystąpić przed publicznością”. Tytułowe słowa: „performance” to wskazanie na istniejący w tych obrazach element akcji”, a „secret” mówi o tym, że zarejestrowane działania były wykonywane na rzecz fotografii, doświadczane jedynie przez artystę, a jedynym dowodem ich zaistnienia są obrazy fotograficzne.


22 LIPCA – SOBOTA
14:00 
Wystawa: Mikołaj Smoczyński – The Secret Performance
Sanatorium Brehmera – wieża