Michał Bałdyga

ur. 24. 04. 1980 r. w Warszawie

Ukończyłem szkołę średnią w Pracowni Wystawiennictwa Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Swoje doświadczenia nabywałem na kierunku edukacji artystycznej – grafika, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filii w Cieszynie. Skończyłem kierunek Edukacji Artystycznej w 2006r. oraz Projektowania Graficznego w 2010r. Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuję się: rzeźbą, performance, malarstwem, projektowaniem graficznym. W moich pracach zacierają się różnice między działaniem symbolicznym a realnym zagrożeniem. Pierwszym etapem mojej twórczości była cielesność i jej asymetria. Zajmowałem się asymetrią poszukując jej źródła w swoim życiu, przeszłości i teraźniejszości. Tworzyłem przy tym własny rodzaj sztuki walki, walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Rytualna walka i zwycięstwo pokazuje możliwość budowania własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia. Źródłem i inspiracją jest moje życie. Odczytuję stosunek do mojej osoby, zdarzeń wokół mnie, do problemów barier fizycznych, psychicznych i mentalnych życia. Pracując ze swoją przeszłością, z pamięcią wydarzeniową, tworzę terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. Pamięć jest w moich pracach jest nie tylko inspiracją, ale jest przede wszystkim tworzywem, jest istotną treścią. Pamięć nie jest tutaj statyczna, lecz jest traktowana jako proces tworzenia. Szukam odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. Moja biografia, moja pamięć, i przeszłość jest częścią tych prac, nie jest oddzielna od nich. Korzystam z pamięci szczególnych doświadczeń dając świadectwo indywidualnego przejawiania się w tym świecie. Tworzę swego rodzaju autoportret pamięci.

Zajmują mnie problemy Kultury i Cywilizacji. Zainteresowania moje skupiają się na zagadnieniu, SACRUM, PROFANUM. Szukam granicy pomiędzy nimi. Skupienie, na symbolach, oraz oddziaływaniu i znaczeniu kolorów i kształtów oraz uważnej obserwacji i kontemplacji zjawisk, pozwala mi na, odnajdywanie, rozpoznawanie i tworzenie nowego rytuału życia. Rytuał, nie związany z żadną religią, czy wyznaniem, rytuał w czystej swojej postaci, który pozwala na kontemplację Dzieła Stworzenia i rytm własnego istnienia. To skupienie zawiodło mnie do Ikony.

Uczestniczyłem w:

Wystawy indywidualne:

• Indywidualna wystawa” VERA ICON” Galeria 7_ Andrychów 2011
• Indywidualna wystawa” MYSTIC” Galeria KCK_ Inowrocław 2011
• Indywidualna wystawa” RYTMY” Galeria POST OFFICE_ Poznań 2011
• Indywidualna wystawa” NA STYKU” Galeria ODA_ Piotrków Trybunalski 2010
• Indywidualna wystawa” POMIĘDZY” Galeria Naród Sobie_ Poznań 2008
• Indywidualny pokaz „PAMIĘĆ JAKO PROCES TWÓRCZY” Kraków 2007
• Indywidualna wystawa Poznań 2007
• Indywidualna wystawa Cieszyn 2004
• Indywidualna wystawa Bielsko-Biała 2002
• Indywidualna wystawa Warszawa 2002,

Wystawy zbiorowe:

• Wystawa w ramach ”InSPIRACJE” Galeria 13 Móz_ Szczecin 2012
• Wystawa w ramach” BIENNALE SZTUKI” Piotrków Trybunalski 2011
• Wystawa w ramach” BIELSKI FESTIWAL SZTUK WIZUALNYCH” Bielsko Biała 2011
• Wystawa w ramach” ARTIFICIAL” Zielona Góra 2011
• Wystawa w ramach “BARWY OCHRONNE” Ł6dź 2011
• Akcje Performance w ramach ”WIECZÓR PERFORMANCE” Biała Podlaska 2010
• Akcje Performance w ramach ”EPAF” WARSZAWA 2010
• Akcje Performance w ramach ”SOLIDARNOŚĆ, TWÓJ ANIOŁ WOLNOŚĆ MA NA IMIĘ” Gdańsk 2010
• Wystawa w ramach” ARTENALIA” Poznań 2010
• Akcje Performance w ramach ”PERFORMANCE PLATFORM” Lublin 2009
• Wystawa w ramach” MIĘDZY 30 A 35” Poznań 2009
• Akcje Performance w ramach” MIĘDZY NIERZECZYWISTOŚCIĄ A RZECYWISTOŚCIĄ” Łódź 2009
• Akcje Performance w ramach” TYDZIEŃ AKTUALNEJ SZTUKI” Lwów 2009
• Akcje Performance w ramach” GRANICE WNĘTRZ” Poznań 2009
• Wystawa w ramach” HOME SWEET HOME” Sanok 2008
• Wystawa w ramach” HOME SWEET HOME” Praga 2008
• Akcje Performance w ramach” IV FESTIWAL ULICY WZGÓRZE” Bielsko Biała 2008
• Akcje Performance w ramach” ARTENALIA” Poznań 2008
• Akcje Performance w ramach” ODDECH WIOSNY” Toruń 2008
• Akcje Performance w ramach” STEPBYSTEP” Toruń 2007
• Wystawa w ramach Biennale „OBRAZ ŚRODOWISKA” Poznań 2007
• Akcje Performance w ramach „FESTIWAL SZTUKI MŁODYCH PRZECIĄG” Szczecin 2007
• Akcje Performance w ramach” ARTERIE” Katowice 2007
• Akcje Performance w ramach” RACIBORSKI FESTIWAL SZTUKI” Racibórz 2007
• Wystawa w ramach” BIELSKI FESTIWAL SZTUK WIZUALNYCH” Bielsko Biała 2007
• Wystawa oraz Akcje Performance w ramach” SFUMATO” Warszawa 2007
• Akcje Performance w ramach” PRIMA APRILIS” Toruń 2007
• Akcje Performance w ramach projektu „PERFORMERZY DO PRANIA” Katowice 2007
• Akcje Performance, Instalacje w ramach projektu „INCYDENTY – PRZEKRACZANIE GRANIC” Tesin 2006
• Akcje Performance w ramach projektu „EXPLORING REALITY” Uppsala 2006
• Akcje Performance w ramach” INTÉRIEUR” Poznań 2006
• Akcje Performance w ramach” INTÉRIEUR” Bielsko Biała 2006
• Wystawa oraz Akcje Performance w ramach” ŚLĄSK ACTIV” Katowice 2006
• Akcje Performance w ramach”INTERNATIONAL ART WORKSHOP” Sława 2005
• Wystawa w ramach „PIKNIK ARTYSTYCZNY” Twierdza Modlin 2005
• Zbiorowa wystawa” HTTP://FREE.ART.PL/12RZEZBA” Poznań 2005
• Zbiorowa wystawa ”WODA, POCZĄTEK I KONIEC” Poznań 2005
• Pokaz w ramach „MIEDZY POZNANIEM A POTSDAMEM” Poznań 2004
• Akcje performance w ramach „FESTIWAL STREFA SZAREJ” CIESZYN 2004
• Akcje performance w ramach „FESTIWAL ARTERIE” Katowice 2003
• Wystawa w ramach „MIEZINARODNI HUDEBNI FESTIVAL” Letohrad 2001
Ekspozycje stałe:
• Instalacja multimeialna ”GIOCONDA” Zamek Sułkowskich, Bielsko Biała 2008
• Instalacja ”POMIĘDZY” Ośrodek Kultury KaSS „Střelnice“ Tesin 2006
Warsztaty:
• Warsztaty, w ramach projektu „W RYTMIE KAMIENIA, WIATRU, KROPLI I SŁOŃCA, CZYLI JAK NATURA UCZY TAŃCA” Poznań 2008
• Warsztaty, w ramach projektu „W CO SIĘ BAWIĆ” Cieszyn 2008
• Warsztaty, w ramach projektu „INTERAKCJE” Piotrków Trybunalski 2007
• Warsztaty w ramach „FESTIWAL KIESZEŃ VINCENTA” Poznań 2007
• Warsztaty, w ramach projektu „ZNAKI CZASU” Poznań 2007
• Warsztaty, w ramach projektu „INTERAKCJE” Piotrków Trybunalski 2007
• Warsztaty, w ramach projektu „INCYDENTY – PRZEKRACZANIE GRANIC” Tesin 2006
• Warsztaty w ramach „FESTIWAL KIESZEŃ VINCENTA” Poznań 2006
• Warsztaty w ramach „FESTIWAL KIESZEŃ VINCENTA” Poznań 2005
Warsztaty w ramach „FESTIWAL KIESZEŃ VINCENTA” Poznań 2004