Marta Kotwica

Marta Kotwica, Konteksty 2017, Sokołowsko, fot. Polak Grzegorski
Marta Kotwica, Konteksty 2017, Sokołowsko, fot. Polak Grzegorski

Marta Kotwica

(urodzona w 1988 roku, TARNOBRZEG). Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ze specjalizacją Rysunek oraz studia na Wydziale Intermedia na ASP w Krakowie ze specjalizacją Sztuka Performance. Kotwica uważa, że pojęcie talentu jest przereklamowane – ceni wartość osobistego, jednostkowego doświadczenia. Interesuje się psychologią (zwłaszcza zaburzeniami osobowości i ich wpływem na postrzeganie rzeczywistości i samego siebie), nowoczesną edukację demokratyczną i metodami uczestnictwa w kulturze i społeczeństwie. Uczyła rysunku i kreatywności oraz technik rozwiązywania problemów. Najistotniejszy wpływ na jej rozumienie sztuki performance miało niezamierzone doświadczenie deprywacji sensorycznej. Sprawiło ono, że zainteresowała się pojęciem empatii, szczególnie w kontekście komunikacji. Minimalistyczne prace artystki oscylują wokół sztuki partycypacyjnej, gdzie jej osobiste pochodzenie zaczynają inicjować nowe narracje i sztuki kontemplacyjnej, która bada związek między ideą a doświadczonym artefaktem zmysłowym. Działania te, choć stosunkowo łatwo poddające się dyskursowi krytycznej analizy, są raczej przeznaczone do bezpośredniego doświadczania. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach sztuki performance m. in. w Polsce, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i na Ukrainie.


Performance: Przymus powtarzania traumy

Performance jest odwołaniem do teorii Freuda która wyjaśnia motywy działania artystki tj. wszczepienia mikrochipa w lewa rękę. Działanie to pokazanie filmu z wszczepiania i rejestracji plus pisanie historii plus sczytanie numeru czipa.


24 LIPCA – PONIEDZIAŁEK

14:00 Performance: Przymus powtarzania traumy
Sanatorium Brehmera – piwnica