Marta Bosowska

Marta Bosowska, Konteksty 2013, Sokołowsko, fot Marcin Polak, Jerzy Grzegorski
Marta Bosowska, Konteksty 2013, Sokołowsko, fot Marcin Polak, Jerzy Grzegorski

Marta Bosowska (ur. w 1984 roku w Kościanie) artystka performance, twórczyni instalacji.

Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie obecnie mieszka i pracuje. W swej twórczości łączy rozmaite formy wypowiedzi artystycznej – instalację, obiekt, performance. Jej działania są obrazem ciągłego poszukiwania, sortowania, gromadzenia, których bazą są emocjonalne treści przywoływane za pomocą znaków, dźwięków i miejsc. Artystka wykorzystuje proste gesty, sytuacje, przedmioty i materiały otaczające człowieka w życiu codziennym, którym nadaje nowe znaczenia. Interesuje ją pamięć jako medium i składnik procesu stawania się dzieła.

Marta Bosowska tworzy wizualną sytuację, w której pojawia się ciało w kontakcie z żywiołem. Artystka bada stany ciała, w których nabiera ono lekkości a także jest rozedrgane, uziemione, toczy walkę z przestrzenią, naturą i własnymi ograniczeniami. Przy pomocy prostych, sugestywnych środków pokazuje próby okiełznania go, oczyszczenia z bagażu myśli i pozbawienia fizycznego ciężaru. Ciało rozedrgane, targane konwulsją, rozpięte pomiędzy ciepłem i zimnem, ruchem i bezruchem, niezależne od woli i oddane impulsom toczy swoją walkę w przestrzenią i naturą, z tym co je determinuje i ogranicza, wyrywa się, usiłując ominąć własne bariery.