Mariusz Jodko

Mariusz Jodko
Mariusz Jodko

Mariusz Jodko– ur. 1958, filozof, kurator, współinicjator i dyrektor Galerii Entropia – samorządowej instytucji kultury, która istnieje we Wrocławiu od 1988 roku. Prowadzi przedmiot Nowe Media Sztuki we wrocławskiej ASP, juror na festiwalach sztuki wideo, członek Kapituły Nagrody wARTo promującej młodych artystów, wieloletni członek Rady Artystycznej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za popularyzację polskiej sztuki współczesnej oraz promocję młodych artystów. Aktywny na wielu obszarach twórczości – zajmuje się fotografią, filmem, multimediami, projektowaniem graficznym, jest autorem kilku wystaw fotograficznych, wielu filmów dokumentujących zdarzenia i akcje artystyczne oraz twórcą prac multimedialnych.