Mariel Carranza

Konteksty 2016 Marierl Carranza - Za stołem ( #2 )
Konteksty 2016 Marierl Carranza – Za stołem ( #2 )

Mariel Carranza

W wieku 18 lat Mariel Carranza przeprowadziła się z Peru do USA. Swojego ciała używa jako materiału dla działań artystycznych i stara się uwolnić od fizycznych ograniczeń. Interesuje się transformacją żywej materii, dlatego nieustannie podejmuje ponowną pracę z wcześniej stworzonymi dziełami, do których podchodzi jak do żywych bytów. Carranza poddaje się kierunkowi, który przyjmują jej pracę w wyniku działania czasu, dlatego jej rzeźby podważają pojęcie ograniczeń jakie czas narzuca.

Za stołem ( #2 )

„Próba stworzenia układu odniesienia dla widzów, aby mogli doświadczyć uczucia empatii w stosunku do prezentowanego przeze mnie stanu odosobnienia połączonego z problemem emigracyjnym jakim jest porzucenie naturalnie nabytych emocji i moralności w celu wyłonienia się w innej warstwie społeczno-politycznej, mając niewielką kontrolę nad tym procesem.”