Marcio Carvalho

Marcio Carvalho

Márcio Carvalho (Portugalia)

biogram: jest artystą wizualnym, performerem i niezależnym kuratorem. Jest współzałożycielem i kuratorem programu artystycznego CO-LAB; współkuratorem Afiriperforma, pierwszego biennale live art na kontynencie afrykańskim, a także założycielem programu rezydencji Hotel25 (Berlin). Inicjator festiwalu sztuki performance Plot in Situ (Berlin) oraz programu telewizyjnego „The Power of Art”, prezentującego sztuki performatywne związane z działalnością paranormalną.  Prezentuje swoje działania w galeriach sztuki, na festiwalach, biennale na całym świecie. Poszukiwania artystyczne Marcio Carvalho koncentrują się na tym, w jaki sposób technologie i praktyki pamięciowe wpływają na indywidualną i zbiorową pamięć przeszłych wydarzeń. Zajmuje się się różnymi sposobami publicznych upamiętnień, mnemonicznymi znakami i systemami, z którymi mamy do czynienia na co dzień, i które służą do upostaciowania, reprezentowania i odtwarzania określonych narracji przeszłości. Przestrzeń publiczna jest jednym z obszarów, na których Marcio Carvalho pokazuje, ćwiczy i dzieli się swoimi obawami, wierząc, że na arenie publicznej artyści i projekty artystyczne mogą tworzyć terytoria dla nowej demokracji, która może  dekolonizować, demonizować i konkurować z hegemonicznymi narracjami, w których jesteśmy zanurzeni. A następnie ponownie możemy wyobrazić sobie naszą przyszłość.

performance: Demythologize That History and Put it to Rest (Zdemitologizujmy Tę Historię i Dajmy Jej Spokój)

Najbardziej skutecznym sposobem, aby zniszczyć ludzi jest stworzyć zaprzeczenie 

i zatrzeć rozumienie ich własnej historii. (George Orwell)

Historia to narracja wyprowadzona „z zewnątrz”, konstruowana przez twórców pamięci i znaczeń społecznych w taki sposób, aby były bezkrytycznie akceptowane i wcielane w życie – a więc sama historia jest obcym ciałem, jedną wersją przeszłości, która w dużej mierze powstrzymuje nas od szerszego spojrzenia na wszystko, co się zdarzyło. Nowy performance Carvalho koncentruje się na pojęciach „Hostipitality” (termin wymyślony przez Jacques’a Derridę,  by pokazać jak bardzo gościnność jest połączona z wrogością) i „Guesthostility”- kiedy kolonizujące siły (goście) wykorzystują etnografię i historię (wrogość), aby przypisać sobie głębokie fundamentalne zrozumienie skolonizowanych populacji i inwazyjnie wpasować się w historię tych kolonii. Jest to działanie, które ma na celu demitologizację Historii (przez duże H) i jej wpływu na różne aspekty zbiorowego zapamiętywania i zapominania oraz przeciwdziałanie mechanizmom, które wpływają na ukształtowanie naszego obecnego myślenia, doświadczenia i wyobraźni.

www.marcio-carvalho.com