Marcel Sparmann

Marcel-Sparmann

Marcel Sparmann (Niemcy)

biogram: tworzy na międzynarodowej scenie sztuki performance, teatru, tańca, sztuki publicznej. Jest także wykładowcą gościnnym i nauczycielem na kilku uniwersytetach. Jego zrozumienie i znajomość komunikacji, wymiany i przekazywania opiera się na obrazie i działaniu. Nie ufa językowi werbalnemu, który przyzwyczailiśmy się kontrolować i manipulować, tylko skomplikowanym konstrukcjom języka, które przekształcają te aspekty w środki wyrazu artystycznego. Poszukuje bezpośredniego kontaktu, wystarczająco otwartego, aby poruszyć pewne tematy zarówno na poziome emocjonalnym jak i intelektualnym. Jego postawa zakłada, że występowanie pozwala mu wyjść poza własne ego i dotrzeć do szerszego kontekstu, który może być osadzony w politycznym, społecznym lub ekonomicznym rozumieniu. Sparmann tworzy napięte sytuacje, skompresowane i intymne przestrzenie wykorzystywane jako ekspozycja, ucieleśniające aspekt czasu i nie-czasu, którymi dzieli się z widzami. Przestrzenie stają się skorupami zbiorowej pamięci, emocjonalnymi środowiskami między, którymi się nawiguje. Jego żywe obrazy i czynności charakteryzują się czystą minimalistyczną estetyką oraz specjalną temperaturą i są porównywalne do naturalnych zjawisk, co wynika z jego naturalnego podejścia do sztuki i życia samego w sobie. Jego najnowsze prace opierają się na motywie „uwag dotyczących kruchości”, które traktują o różnych ideach znikania, pojawiania się, śladów i wspomnień i ich poetyckiego wyrazu.

wystawa: obiekt

Obiekt wykonany przez Marcela Sparmanna to drewniana skrzynka w której umieszczone są karty z instrukcjami w duchu Fluxusu. To poetyckie polecenia, których wykonanie, często dziejące się jedynie w sferze mentalnej, daje możliwość poszerzenia granic percepcji i wyobraźni. Polecenia można odczytywać na głos i uczestniczyć w wystawie grupowo lub można też oddać się wewnętrzej, indywidualnej eksploracji.

www.marcelsparmann.com