Małgorzata Dawidek Gryglicka

malgorzata-dawidek-photo-maciej-zakrzewski-1-250x296

Małgorzata Dawidek Grylicka, artystka i teoretyczka sztuki, dr historii sztuki.

Autorka tekstów wizualnych, obiektów tekstowych, hipertekstów w przestrzeniach publicznych i galeriach. W sztuce zajmuje się językowym aspektem komunikacji, związkami pomiędzy słowem, jego obrazami i desygnatami, oraz problematyką ciała. W pracach teoretycznych bada zagadnienia związane ze zjawiskami tekstu rozumianego w kategoriach dzieła sztuki. Jej ostatnie zainteresowania skupiają się wokół choroby jako źródła sztuki, wyobraźni w chorobie, oraz motywów tworzenia. W tej optyce sczytuje historię sztuki i literatury. Wystawia w kraju (najważniejsze projekty zostały zrealizowane w Galerii Foksal w Warszawie, BWA Białystok, Galerii Muzalewska, Muzeum Współczesnym Wrocław ) i za granicą (m.in.: Museum Modern Art, Hünfeld/Niemcy; Stadtgalerie Villa Dessauer, Bamberg/Niemcy; del Real Sitio y Villa, Aranjuez/Hiszpania). Publikuje w czasopismach: Opcje, Czas Kultury, Ha!Art, Exit, Rita Baum, Zeszyty Artystyczne, Dyskurs i in. Redaktorka Text-tury (Kraków, 2005), autorka książki Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi (Kraków 2012). Wkrótce nakładem wydawnictwa Ha!art ukaże się jej kolejna publikacja Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2010), programu Młoda Polska (2012), Ministerstwa Nauki i Informacji (2006-2008), Prezydenta Miasta Poznania (2005), oraz The Pollock-Krasner Foundation (2004-2005). Laureatka nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2010).

http://dawidek.art.pl/