Magdalena Ujma

Magdalena Ujma
Magdalena Ujma

Magdalena Ujma

niezależna krytyczka sztuki i kuratorka. Pracowała w redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy”, w Muzeum Sztuki w Łodzi i Bunkrze Sztuki w Krakowie. Była kuratorką i współkuratorką ponad 40 wystaw, w tym „Boys” o obrazach męskości (2005), „Bad News” i „Last News” o medialnych obrazach zła (2006 i 2007), cykl „Transkultura” o obcych w zglobalizowanym świecie (2006-2008).

Ostatnia jej wystawa to „Dzień jest za krótki. Kilka opowieści autobiograficznych” (Muzeum Współczesne Wrocław, 2013), a także „Co pozostaje” (BWA Sokół w Nowym Sączu, 2013) o pamięci emocjonalnej i cielesnej. Opublikowała eseje do książek „Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000” (2007) i „Artystki polskie” (2011). Wydała książkę „Sztuki wizualne. Skandale” (2011). Prowadzi zajęcia z krytyki artystycznej i bloga. Do jej zainteresowań należą: feminizm, sztuka zaangażowana społecznie, krytyka instytucjonalna, rola opowieści w sztuce współczesnej. W Lublinie prowadzi projekt “Grodzka 5” poświęcony fantazji i pamięci zamkniętych w architekturze.