Łukasz Guzek

20120507135024_800

Doktorat w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki.

W swojej pracy łączy badania naukowe historyka sztuki z krytyką sztuki i praktyką kuratorską.

Zainteresowania badawcze:

sztuka XX wieku, a w szczególności lata siedemdziesiąte, w tym sztuka konceptualna, sztuka performance, sztuka instalacji, przełom modernizm/postmodernizm w sztukach wizualnych; problematyka dokumentacji sztuki, zagadnienia transmedialności oraz opieki, konserwacji i zachowania dzieł sztuki współczesnej. Zainteresowania metodologiczne dotyczą badań nad sztuką o formach efemerycznych, time based i place related, metodologii kontekstualnej. W krytyce sztuki oprócz zagadnień praktycznych (warsztatowych), zajmuje się także metodologią i metodyką nauczania krytyki sztuki.

W latach 1988-1999 prowadził w Krakowie Galerię QQ (początkowo wraz z Cezarym Woźniakiem i Krzysztofem Klimkiem). Dokumentacja galerii jest dostępna na stronie http://www.doc.art.pl/qq. Jest redaktorem sześciu tomów – katalogów z dokumentacją fotograficzną i tekstami nt. wystaw w galerii Galeria QQ. Dokumentacja (61 tekstów).

Autor sekcji dotyczącej historii sztuki akcji w Polsce pt. „Above Art and Politics” / „Au-dela de l’art et de la politique” opublikowanej w antologii Art Action 1958-1998 pod redakcją Richarda Martela w Quebec w Kanadzie w 2001 roku, będącej najobszerniejszym wydanym do tej pory opracowaniem sztuki akcji w świecie.

W latach 1993-2005 członek założyciel i v-prezes Stowarzyszenia Fort Sztuki, organizatora Festiwali Fort Sztuki w Krakowie (dokumentacja na stronie http://www.fortsztuki.art.pl).

W latach 2002-2009, wraz z Efką Szczyrek (grafik) i Mariuszem Krzysztofikiem (informatyk), założył i prowadził portal spam.art.pl w którym funkcjonowało pismo krytyki sztuki ArtInfo. Wybór opublikowanych w nim tekstów dotyczących aktualnych zagadnień sztuki akcji został wydany w 2013 w książce Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki (57 tekstów). W artykule stanowiącym wprowadzenie do tego zbioru pt. „Performatyzacja sztuki” zostały przybliżone relacje sztuki performance (performance art) i performatyki (performance studies).
Od 2009 roku redaktor naczelny czasopisma naukowego Sztuka i Dokumentacja wydawanego dwa razy w roku (zob. http://www.journal.doc.art.pl).