Kem

Kolektyw Kem we współpracy z Lisą Suh i Tosią Leniarską zapraszają na „Kółko czytelnicze queerowych ekologii” – cykl spotkań́ organizowanych przez Kem, podczas których wspólnie czytamy na głos teksty i dyskutujemy o nich. Dziedzina queerowych ekologii jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie krytycznego i intersekcjonalnego myślenia i działania względem: środowiska, rasy, seksualności, klasy i płci.

Podczas dwóch spotkań kółka odbywających się̨ w ramach festiwalu „Konteksty” skupimy się na wyborze esejów i artykułów poświęconych pojęciom białości i białego przywileju oraz problemowi strukturalnego rasizmu – w perspektywie lokalnej i międzynarodowej. Będziemy czytać teksty autorek takich jak m.in.: Françoise Vergès, Ijeoma Oluo i bell hooks. Program powstał we współpracy z Lisą Suh i Tosią Leniarską.

fot. Kazimierz Żdziebło

fot. Yulia Krivich

 

 


Kem to queerowo-feministyczny kolektyw założony w 2016 w Warszawie, zorientowany na nowe metody i strategie kulturotwórcze, ze szczególnym uwzględnieniem choreografii i performansu, oraz eksperymenty z formatami wydarzeń. Kem jest środowiskiem powstającym w procesie współpracy i zaangażowania wokół polityki cielesności, afektu i podmiotowości, w relacji do kolektywności. Stara się budować interdyscyplinarną platformę wymiany praktyk artystycznych, przeciwdziałając dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zasilając środowiska mniejszościowe. Kem charakteryzuje hybrydowość oraz płynność działania zacierające granice pomiędzy praktyką artystyczną, kuratorską, edukacyjną, krytyczną, aktywistyczną i wspólnotową. Swoje dotychczasowe działania kolektyw realizował zarówno niezależnie jak i w we współpracy z takimi instytucjami jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Narodowa Galeria Sztuki – Zachęta, czy Galeria Arsenał w Białymstoku.