Katarzyna Podpora

Katarzyna Podpora
Katarzyna Podpora

Katarzyna Podpora – urodzona w Kołobrzegu, mieszka i pracuje w Gdańsku; związana z morzem – jego przestrzenią audialną, ruchem, wpływem [!] na twardą materię; absolwentka Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku [studia magisterskie, doktoranckie – dyplom w 2014 r. pod kier. prof. Katarzyny Józefowicz]; nie jest pracownikiem uczelni; wykonuje zawód tłumacza i lektora jęz. angielskiego; fascynacja napięciem: słowo/znaczenie/realność buduje jej myślenie i widocznie przenika do praktyki art.; jej zainteresowania twórcze skupiają się wokół przestrzeni odbitej w zapisie [obiekt, instalacja, dźwięk, wideo] – pracuje m.in. nad materialnością pisma, procesem zapisywania/odczytywania, tworzywami znaczącymi; uczestniczy w projektach warsztatowych m.in. w Ośrodku Pogranicze w Krasnogrudzie.

w miejsce situ [podwójne przeniesienie]

Bazą dla realizacji stała się długotrwała praca artystki z konkretnym tworzywem [sit rozpierzchły], które oznacza teraz jej przestrzeń [grupa działań, gdzie sitowie poddawane było przetworzeniom sprowadzającym je do roli litery]; oraz refleksja nad specyfiką emigracji artysty, który swoją wewnętrzną przestrzeń przenosi [właściwie z każdym krokiem] i wyraża oswajając kolejne „obce” terytoria.

Podwójne przeniesienie oznacza więc: przeniesienie i odtworzenie z zapisu [rejestracji dźwiękowej] pracy z sitem w „starej przestrzeni” oraz przeniesienie [się] człowieka-artysty, żywego działania – próbę znalezienia tożsamego tworzywa [situ] w górach i zapisania materiałem znaczącym nowej przestrzeni .

Realizacja płynna w czasie, w miejscu otwartym by przyjść słuchać przywiezionej znad morza przestrzeni situ, sprawdzić stan, czy wejść w proces zapisywania – oswajania przez artystkę nowego miejsca [czynienia go swoją przestrzenią].

fot. Tomek Ogrodowczyk