Katalog Entropii Sztuki

.


K A T A L O G     E N T R O P I I      S Z T U K I 

Katalog Entropii Sztuki to, zapoczątkowany jeszcze w 2011 roku, rozrastający się projekt Galerii Entropia. Katalog na przekór swej naturze nie usiłuje segregować sztuki, przeciwnie, daje schronienie wielości jej form w lokacji przystępnej dla odbiorcy i podatnej na jego poszukiwawcze działania.

Jest to dzieło otwarte, model do składania, gra w klasy, instrukcja obsługi sztuki, budowla wzniesiona z mikro galerii prezentujących autorskie wystawy, z którymi można obcować wysuwając szufladki w dowolnych konfiguracjach. Zatem – jakby to ujął Umberto Eco – jest to dzieło w ruchu.


A R T Y Ś C I   

Fabrizio Ajello / Robert Alda / Anna Bartoszewicz / Maciek Bączyk / Kuba Bąkowski / Bettina Bereś / Bożenna Biskupska / Andrzej Błachut  / Mira Boczniowicz / Beata Bols / Roman Bromboszcz / Olaf Brzeski  / Iza Chamczyk / Christian Costa / Jacek Czapczyński / Krystian Truth Czaplicki  / Oskar Dawicki / Tomasz Dobiszewski / Tomasz Domański / Andrzej Dudek-Dürer / Jacek Dziubiński / Marcin Fajfruk / Karolina Freino  / Julita Gielzak / Dariusz J. Gorski  / Emrah Gökdemir / Nicolas Grospierre / Bożena Grzyb-Jarodzka / Marcin Harlender / Rafał Jakubowicz / Elżbieta Janczak-Wałaszek / Zuzanna Janin / Andrzej Jarodzki / Paweł Jarodzki / Edyta Jezierska / Alicja Jodko/ Mariusz Jodko / Koji Kamoji / Małgorzata Kazimierczak / Kostas Kiritsis / Krzysztof Kłosowicz Kaman / Paweł Korbus / Jerzy Kosałka / Ikar Kozak / Igor Krenz / Leszek Krutulski / Anna Kutera / Romuald Kutera / Przemysław Kwiek / Natalia LL / Piotr Łakomy / Artur Malewski / Barbara Maroń / Marcin Mierzicki / Magda Migacz / Eugeniusz Minciel / Jan Mioduszewski / Andrzej Mitan / Honorata Mochalska / Zdzisław Nitka / Tomasz Opania / Darek Orwat  / Ewa Partum / Marta Paulat / Ryszard Piegza / Anna Płotnicka / Dominik Podsiadły / Jarosław Potoczny / Mirosław Rajkowski / Andrzej Rerak / Józef Robakowski / Paweł Romańczuk / Wacław Ropiecki / Zygmunt Rytka / Małgorzata Sady / Tadeusz Sawa-Borysławski / Jadwiga Sawicka / Roland Schefferski / Tomasz Sikorski / Krzysztof Skarbek / Łukasz Skąpski / Piotr Skiba / Kama Sokolnicka / Paweł Syposz / Urszula Śliz / Jaro Varga / Krzysztof Wałaszek / Henryk Waniek / Urszula Wilk / Anna Włodarska-Zamiara /  Maja Wolińska / Maria Wrońska / Jacek Zachodny / Wojciech Zamiara / Tomasz Zawadzki

K U R A T O R Z Y  /  A R A N Ż A C J A  W Y S T A W Y / D R U K I / D V D

Alicja Jodko & Mariusz Jodko

S C E N O G R A F I A 

Jan Mioduszewski


Galeria Entropia jest Instytucją Kultury Miasta Wrocławia. Powstała w 1988 roku z inicjatywy Alicji i Mariusza Jodków. Entropia jest miejscem różnorodnych inicjatyw i projektów twórczych. Prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Organizuje pokazy i przeglądy filmowe, koncerty, spotkania, warsztaty, performances, prezentacje sztuki nowych mediów.

http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=377K A T A L O G     E N T R O P I I      S Z T U K I 

ekspozycja stała w Villa Rosa (ul.Różana 3, Sokołowsko)

zwiedzanie Katalogu Entropii Sztuki z oprowadzaniem

dostępne w dni powszednie i weekendy po telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu: +48 606 627 630 oraz +48 502 081 491fot.Jacek Kotowicz, Mariusz Jodko, Mira Boczniowicz,Tomasz Zawadzki

 

Oppening of „The Entropy of Art: A catalogue” – CONTEXTS 2015

fot.Mariusz Jodko, Mira Boczniowicz, Tomasz Zawadzki