Karoline Strys

 

Karoline Strys

Karoline Strys jest wolnym strzelcem, artystką performance, której twórczość oscyluje na styku głosu, tańca i tekstu. Jej prace charakteryzują się filozoficzną perspektywą, która jest nieustannie uwikłana w złożoność związaną z możliwym przełożeniem z ciała i na ciało. Przykład stanowi jej instalacja performance „On Deconstructing the Body” oscylująca pomiędzy językiem i tańcem lub „A Solo for Two” stworzona przy współpracy z Valerie Kommer, gdzie kompozycja muzyczna jest przeniesiona w przestrzeń w formie schematu ruchów. Do swojej pracy „Gesumms” badającej głos w ruchu i specyfikę słuchania zaprosiła antropologa głosu Ulrike Sowodniok. Jest współzałożycielką kolektywu make a move – grupy performerów site-specific, którzy wykorzystują taniec współczesny i parkour w przestrzeni miejskiej. Uczy i organizuje warsztaty oraz wydarzenia z improwizacji kontaktowej, głosu, tańca i teatru.

Członkini zespołu Psychedelic Choir.