Józef Robakowski

Józef-Robakowski

Józef Robakowski (Polska)

biogram: urodzony w 1939 w Poznaniu. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych. Kurator i właściciel Galerii Wymiany. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970 -1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi pracownie działań multimedialnych. Współzałożyciel grup artystycznych, podejmujących eksperymentalne działania, m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO-61 (1961-1969), KRĄG (1965-1967) oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi Warsztatu Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992). Od 1991 prowadzi prywatną galerię Galeria Wymiany, która gromadzi filmy, taśmy video, dokumentacje i jest miejscem kontaktowym międzynarodowego ruchu artystycznego INFERMENTAL.

wystawa: Krew Facebooka

Stan zawieszenia, czyli trwały letarg czeka nas progresywnych. Wraz z „Dobrą zmianą” jak mi się wydaje tracimy z każdym dniem resztki pozytywnej energii. Czy jest jakieś wyjście z tego politycznego dobrostanu?

Moim zdaniem TAK! Postuluję krytyczne wejście do trzewi Facebooka, by w nim zacząć intensywnie żyć w trochę urojonym bieżącym świecie kultury i sztuki. Nigdy wcześniej nie było takiej możliwości, na naszych oczach spełnia się demokratyczny postulat bycia wszechstronnym uczestnikiem wielu mentalnościowych przemian warunkujących samowzbogacenie się w tej przygnębiającej okoliczności. Będąc twórczo aktywnym, możemy bardzo szybko odczuć stan uniesienia, błogości i pełnej satysfakcji z pojawienia się tak nam bardzo psychicznego odprężenia. Jak każdy dzisiaj wie, to otwarta scena Facebooka pozwala nam zachować poczucie własnej niepodległości, oznaczonej aktywną obecnością wśród bardzo wielu innych obywateli. Na tej „dziwnej” wystawie pozwoliłem sobie zacytować wielu często bezimiennych twórców wierzących w znaczącą siłę Facebooka.

www.robakowski.eu