Józef Robakowski

Józef-Robakowski

Józef Robakowski

Urodzony w 1939 w Poznaniu. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych. Kurator i właściciel Galerii Wymiany. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970 -1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi pracownie działań multimedialnych. Współzałożyciel grup artystycznych, podejmujących eksperymentalne działania, m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO-61 (1961-1969), KRĄG (1965-1967) oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi Warsztatu Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992). Od 1991 prowadzi prywatną galerię Galeria Wymiany, która gromadzi filmy, taśmy video, dokumentacje i jest miejscem kontaktowym międzynarodowego ruchu artystycznego INFERMENTAL.


Pokaz filmowy: „5 akcji artystycznych łódzkiej Galerii Maniakalnej z 1989 roku” 

5 akcji artystycznych łódzkiej Galerii Maniakalnej z 1989 roku, dokumentalny (edytowany) materiał. W Łodzi na  ul. Piotrkowskiej miało miejsce 5 zbiorowych akcji młodzieży pod egidą studenckiej Galerii Maniakalnej. Najbardziej aktywnymi artystami w tych niesamowitych przedsięwzięciach byli wtedy jeszcze mało znani studenci Andrzej Miastkowski i Krzysztof Skiba. To właśnie oni wraz z dużą grupą zwolenników bardzo perfekcyjnie przygotowywali te różnorodne wystąpienia. Mają one charakter publicznych zdarzeń w których bierze udział olbrzymia rzesza młodych ludzi. Właściwie zajęta jest przez nich cała Piotrkowska. Władze Miejskie i Milicja Obywatelska nie oponują. Właściwie jej nie ma. Co znamienne, że brak też profesjonalnych kamer telewizyjnych.  Przez cały czas funkcjonuje jedynie moja amatorska kamera wideo. Tylko w 3 zapisie wideo drugą kamerę prowadzi wybitny polski dokumentalista Maciej Drygas. Energia tych beztroskich zdarzeń jest niesamowita.  Bezwzględnej krytyce tych młodych ludzi podlega zarówno lewa jak i prawa strona. Prześmiewają Jaruzelskiego, ale też Wałęsę. Ciekawa jest oprawa plastyczna i rekwizyty wcześniej skrupulatnie przygotowane przez organizatorów. Obecnym demonstracjom brakuje tego wyrafinowanego sarkazmu i swobody myśli. To bardzo ciekawy zapis socjologiczny, który pokazuje jak młodzież sprytnie wybija z uderzenia już upadającą socjalistyczną władzę. Co znamienne, że emanuje z tego zapisu potęga dokumentacji przez fakt, że ten materiał wideo jest niesamowicie wiarygodny.


23 LIPCA – NIEDZIELA

18:00 Pokaz filmowy: 5 akcji artystycznych łódzkiej Galerii Maniakalnej z 1989 roku
(wprowadzenie Józef Robakowski)
Kinoteatr Zdrowie – sala kinowa