Józef Robakowski

Józef Robakowski
Józef Robakowski

Notacje Dokamerowe w realizacj Józefa Robakowskiego 

W dwóch autorskich zestawach zebrane zostały historyczne zapisy wystąpień wielu akcjonistów i performerów. Zestaw pierwszy stanowią rejestracje dokonane przeze mnie artystów polskich a drugi zestaw jest zapisem dokamerowym moich osobistych akcji. Pierwsze gesty tego typu pojawiają się w ramach doumentalnych notacji czynionych od początkow lat siedemdziesiątych jeszcze w Warsztacie Formy Filmowej działającym przy łódzkiej Szkole Filmowej od 1970 roku. W latach następnych staje się ta czynność moją specjalnoscią. Do tej pory dokonałem ok. 60 zapisów różnych działań polskich ale i wielu zagranicznych artystów. Przeważnie są to moi przyjaciele akcjoniści i performerzy. Ten unikalny zbiór często udostepniany publicznie znajduje się obecnie w archiwum Galerii Wymiany. Przygotowałem dwa reprezentacyjne zestawy, które ujawniają dość wyraźnie specyfikę tego dokamerowego zbioru, bowiem realizując te zapisy kładłem zawsze nacisk na werystyczne oddanie prawdy, bez własnych kreacyjnych udoskonaleń. Ta świadoma obiektywizacja była zawsze istotą mojej publicystycznej działalności jako kuratora, muzealnika i historyka sztuki. Producentem tych wielu performerskich zapisów jest Galeria Wymiany.

Józef Robakowski /2015/

Józef Robakowski– urodzony w 1939 w Poznaniu. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych. Kurator i właściciel Galerii Wymiany. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970 -1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi pracownie działań multimedialnych. Współzałożyciel grup artystycznych, podejmujących eksperymentalne działania, m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO-61 (1961-1969), KRĄG (1965-1967) oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi zespołu pn.: Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992).