Joanna Zielińska

Joanna Zielińska jest historyczką sztuki, kuratorką wystaw i performansów. W centrum jej zainteresowań kuratorskich znajduje się zjawisko wystawy performatywnej i performatywnego dzieła sztuki. Pracuje na styku: teatru, performance, performatywnej literatury i sztuk wizualnych. Zainteresowana jest debatą na temat tożsamości i roli muzeóww XXI wieku, odnoszącej się do pojęcia wspólnoty, wpływu nowych mediówi kształtowania sfery publicznej, a w mniejszym stopniu do muzeum jako przestrzeni fizycznej. Pracuje jako starszy kurator w Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii (M HKA). W latach 2015–2020 była kierowniczką Działu Sztuk Performatywnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W latach 2012 – 2015, pracowała jako główny kurator w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, gdzie była autorką wystawy „Nic dwa razy” inaugurującej otwarcie nowej siedziby instytucji. W latach 2008 – 2010, Joanna Zielińska piastowała również funkcję dyrektorki programowej Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, gdzie była autorką wystawy otwierającej siedzibę Centrum oraz dwuletniego programu kuratorskiego. Od 2011 roku, wspólnie z hiszpańskim artystą Davidem Maroto, prowadzi badania nad zjawiskiem powieści artystycznej. The Book Lovers zadają pytanie: w jaki sposób gatunek literacki, taki jak powieść, staje się medium w sztukach wizualnych.