Janusz Zagrodzki

skanowanie0002

Janusz Zagrodzki 

Historyk sztuki, krytyk, autor wystaw sztuki współczesnej i tekstów krytycznych, założyciel Galerii Ślad w Łodzi, uczestnik niezależnego ruchu artystycznego oraz ostatnich plenerów osieckich. W 1974 roku na plenerze w Osiekach wygłosił pierwszy wykład z cyklu Uwagi o sztuce współczesnej, który traktował o idei sztuki prywatnej. Podsumowaniem tej idei był tekst Sztuka w obiegu pozamuzealnym wygłoszony na sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w 1984 roku.