Wykwitex

grupowe Wykwitexmale

Wykwitex (Polska)

biogram: Wykwitex to grupa artystyczna z Wrocławia, która w swojej praktyce wykorzystuje język wizualny i kulturę pracy zaczerpniętą ze świata biznesu. Ich działalność ma na celu wytworzenie pola współpracy pomiędzy tymi sprzecznymi z pozoru światami. Takie zderzenie sprzyja innowacjom oraz skutkuje długoterminowym wzrostem wartości. Wykwitex zajmuje wiodącą pozycję we wszystkich segmentach rynku, w których jest aktywny. Permanentnie się rozwija i zyskuje szerokie uznanie. Lista naszych nowości jest coraz dłuższa, stąd jesteśmy uznawani za lidera innowacji. Dysponujemy najlepiej wykwalifikowanym personelem, który w sposób rzeczowy i profesjonalny doradza naszym odbiorcom. Członkowie Zarządu Firmy Wykwitex: Karolina Balcer, Janusz Czyżewicz, Jagoda Dobecka, Miłosz Flis, Martyna Muth, Iwona Ogrodzka, Anita Welter.

działanie: Bez tytułu

Działanie zakłada inspirację niezwykle bogatym dorobkiem Józefa Robakowskiego łącznie z bazowaniem, cytowaniem, oraz komentowaniem prac artysty. Wytwórnia Wykwitex specjalizuje się w najnowszych technologiach w świecie sztuki. Przy ich wykorzystaniu (m.in. technologii VR) ma zamiar, zarówno zapoznać widzów ze swoimi dotychczasowymi realizacjami, jak i podjąć próbę bezpośredniej współpracy z artystą. Wynikiem tejże kooperacji będzie nowa realizacja mająca swoją premierę na festiwalu.

www.wykwitex.pl | www.wykwitex-tower.pl/