Janusz Bałdyga

badyga-janusz-318x480


Janusz Bałdyga

(ur. 1954 roku w Lublinie)  performer, twórca instalacji. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom w 1979 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego, aneks w pracowni prof. Romana Owidzkiego. Współzałożyciel i członek grupy twórczej „Pracownia” (1976-81). Od 1979 współpracuje z Akademią Ruchu. Od 2009 roku prowadzi Pracownię Sztuki Performance w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).


Performance: Widok w okno 2017

„Widok w okno 2017” odwołująca się do zrealizowanego w galerii Andrzeja Mroczka w Lublinie w 1997 roku performance „Widok w okno”. Jest to rodzaj wehikułu przemieszczającego się wzdłuż ulicy z góry w dół. Człowiek zamknięty w ramie niemal biologicznie połączonej z jego ciałem i przejmującej cechy jego egzystencji jak napięcia, opór i aspiracje.


24 LIPCA – PONIEDZIAŁEK

17:00 Performance: „Widok w okno 2017”
Ulica Główna