Jacek Bąkowski

 

Jacek Bąkowski
Jacek Bąkowski

Projekt „I Ty się przywiąż” to kilkudniowe działanie interaktywne, polegające na dowiązywanie przez kolejnych ochotników swojego odcinka sznurka do tego, który przywiązał poprzednik. Do każdego odcinka wiążący doczepia szmatkę ze swoim imieniem. Sznurki rozpinane są między słupami wyznaczającymi przestrzeń wydarzenia. Kolejni uczestnicy muszą wnikać w strukturę powstającej instalacji, by odnaleźć ostatni odcinek i dodać swój. W efekcie powstaje plątanina w której każdy, z wyjątkiem osób skrajnych umieszcza swój element pomiędzy dwoma, imiennymi odcinkami. Tytuł operuje dwuznacznym pojęciem „przywiązania”. Jedno, techniczne, wskazuje na sam proces. Drugie, społeczno-emocjonalne, mówi o nawiązywaniu relacji i tworzeniu wspólnoty.

Jacek Bąkowski ur. 1947, ukończył studia filozoficzne, pedagogiczne i językowe.
Mistrz pszczelarski, nauczyciel licealny. Mieszka w Warszawie. Artysta podporządkowujący media konkretnym pomysłom fotografując, konstruując obiekty, pisząc na papierze i w kamieniu, czytając poezję ludziom na ulicy. Aktywnie uprawia sztukę w przestrzeni miejskiej. Uczestniczy w festiwalach artystycznych. Jest też obecny w galeriach sztuki.