Inês Amado

Ines Amado


Inés Amado

Urodzona się w Leiria w Portugalii, mieszka w Anglii. Tworzy rzeźby, wideo, instalacje site-specific i performance, szczególny nacisk kładąc na interdyscyplinarność, współpracę, dialog i interakcję. W 2000 r. Amado zorganizowała BreadMatters I w Polsce (Lublin), BreadMatters II w Lizbonie, BreadMatters III w Irlandii, BreadMatters IV na Cyprze. BreadMatters to program badawczy na który składają się wystawy i debaty wokół kwestii społeczno-kulturowych, politycznych, historycznych i geograficznych dotyczących chleba i jego roli w historii ludzkości. Biorą w nich udział artyści, historycy sztuki, pisarze, muzycy, krytycy sztuki i publiczność. Najnowsze realizacje Amado skupiają się na temacie uchodźstwa, tymczasowości, zmiany i transformacji.


Performance: Efemeryczna stałość 

Jest to hołd złożony Andrzejowi Mroczkowi, który był głęboko przekonany o wadze sztuki Ines Amado, doceniał jej kulturowe umocowanie, społeczno-polityczny, etyczny i estetyczny wydźwięk. Dlatego też zaprosił artystkę do zrealizowania pierwszej odsłony BreadMatters w Lublinie, inicjując współpracę między BWA a Teatrem NN.

Efemeryczna stałość to performatywne współdziałanie, która łączy w sobie szerokie spectrum poszukiwań artystki skupiających się na chlebie. Jest jednocześnie zaproszeniem do uczestnictwa w nim miejscowej społeczności, czyniąc z niej wydarzenie otwarte na współpracę.


23 LIPCA – NIEDZIELA

12:00 Performance: Efemeryczna stałość 
Kinoteatr Zdrowie – sala kinowa