Hubert Sielecki

Hubert Sielecki
Hubert Sielecki

 

Retrospektywa filmów Huberta Sieleckiego

64 min

Na program retrospektywy Huberta Sieleckiego składają się filmy z różnych okresów twórczości i reprezentują szerokie spektrum podejmowanych tematów. Artysta wybrał te właśnie filmy mając na względzie publiczność, która niekoniecznie posługuje się językiem niemieckim. Twórczość filmowa Huberta Sieleckiego skupia się w dużej mierze na wielorakim użyciu słów i języków (przede wszystkim w Filmach Poetyckich). Artysta odżegnuje się od suchych, technicznych zabiegów, które są cechą wielu filmów eksperymentlnych. Treść, korelacja między tekstem i obrazem są dla niego najważniejsze – w animacji i poza nią. Filmy Huberta Sieleckiego cechuje duże poczucie humoru, a szczególnie czarnego humoru, któr służy mu do ukazania absurdu w sytuacjach kiedy to co „prawe” staje się „lewe” i na odwrót, a rutyna życia codziennego zostaje ośmieszona. Środki masowego przekazu ­ wiadomości, wywiady, komentarze, przemówienia polityków itd. ­ dotarczają artyście doskonałego materiału do przedstawienia poważnych niedostatków występujących w życiu społecznym i politycznym.  Można odnieść wrażenie, że każdy z krótkich filmów Huberta Sieleckiego mogłby być stworzony przez innego autora. Artysta wyjaśnia, że w pracy nad filmem eksperymentalnym pojawiają się wciąż nowe kwestie, wobec których należy stanąć, a to prowadzi do kolejnych eksperymentów i nowych rozwiązań. Istotnym elementem twórczości filmowej Huberta Sieleckiego jest współpracowa z wybitnymi artystami – Marią Lassnig, znanym pisarzem Gerhardem Ruhmem, założycielem Grupy Wiedeńskiej, a także z wieloma poetami i muzykami.

 

Hubert Sielecki urodził się w 1946 roku w austriackiej Karyntii. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, Szkole Filmowej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 1973 roku zajmuje się ekperymentalną fotografią kolorową, obiektami które oddziałują akustycznie, mechanicznie i elektronicznie, plakatami, dawnymi technikami fotograficznymi; tworzy muzykę i performance.

 

Retrospektywa filmów eksperymentalnych i animowanych Huberta Sieleckiego z wprowadzeniem autora. Po projekcji koncert w wykonaniu Luise Buisman (lira korbowa) i Huberta Sieleckiego (kobza)

1. Festival
2. Air Fright
3. Buchfabrik
4. Ungleichte Bruder
5. Lautgedicht
6. Die Helden
7. Nitweitaget
8. M.Lassig Kantate
9. Spur
10. Dialog uber Osterreich
11. Der Langste Kuss
12. Hitparade