Ewa Zarzycka

Ewa Zarzycka
Ewa Zarzycka

 

Ewa Zarzycka – Polska artystka performance, twórczyni rysunków i instalacji. W atach 1973-1978 studiowała w Katedrze Grafiki Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 2008 roku wykłada na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza. Jest stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Spotkanie wokół książki: „Ewa Zarzycka – lata świetności” , wydanej przez Lokal 30.