Dobrosław Bagiński

Dobrosław Bagiński

Dobrosław Bagiński

Urodzony w 1952 w Lublinie, gdzie nadal mieszka i pracuje. Uprawia rzeźbę, malarstwo, teorię sztuki. Pracuje również pedagogicznie. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu uzyskał w 1975 roku. Działania artystyczne rozpoczął w wrocławskiej grupie „Galeria Sztuki Aktualnej” (1972-1975). Artysta podejmował działania w nurcie sztuki o tendencji konceptualizującej, które miały charakter eksperymentalny. Przedmiotem badań były zagadnienia dotyczące przekazu i struktur komunikacji w sztuce oraz próby opisania zjawisk artystycznych za pomocą obiektywnych metod. Wykorzystywał w tym celu różne środki techniczne: magnetyczny zapis dźwiękowy, sprzęt radiowy, maszynopisy, a także rozmowy i komentarze odbiorców.


23 LIPCA – NIEDZIELA

20:30 Panel dyskusyjny: Andrzej Mroczek In Memoriam 
Kinoteatr Zdrowie – sala kinowa