Dobrawa Borkała

Aklimatyzacyjną reakcją organizmu na spadek zawartości tlenu w powietrzu jest wzrost liczby oddechów na minutę. Ilość cząsteczek tlenu pobieranych z każdym wdechem maleje. Wzrasta głębokość oddechu. Aby w wystarczajacy sposób dotlenić organizm, szybkość oddechu, nawet podczas odpoczynku musi wzrosnąć. Ta dodatkowa wentylacja podnosi zawartość tlenu we krwi.

Doświadczenie audialne stanowi zaproszenie do obserwacji oddychającego ciała w ruchu i spoczynku. Kieruje uwagę na zewnątrz, a następnie do wewnątrz

Wykonanie: Dobrawa Borkała
Realizacja dźwięku: Marcin Świderski


 

Dobrawa Borkała (ur.1990) artystka wizualna i oddechowa oraz psycholog, terapeutka EMDR, Instruktorka metody oddechowej Buteyko. Absolwentka ENSBA w Paryżu i SWPS w Warszawie.

Bada temat fizycznej i mitycznej roli powietrza i oddechu oraz wytwarzanej przez nie atmosfery afektywnej.  Tworzy Alfabet Oddechowy, składający się z kilkudziesięciu znaków wyróżniających warianty oddechu ludzkiego.

Rozwija projekt Synchronii Oddechowej w przestrzeni performansu, sztuk wizualnych, zapisu terapeutycznego i symbolicznego – łącząc temat doświadczeń cielesnych, społecznych, ekologicznych i środowiskowych.  W 2018 roku zainicjowała Eksperymentalny Chór Oddechowy (EChO) w Warszawie.