Dafna Maimon & Ethan Hayes-Chute / Camp Solong

Camp Solong jest projektem artystycznym i jednocześnie nazwą kolektywu artystycznego, który tworzą: fińska artystka Dafna Maimon  i amerykański artysta Ethan Hayes-Chute. Przez ostatnie lata Camp Solong prowadził koczownicze 3-dniowe obozy letnie dla dorosłych, koncentrujące się na tematyce „pożegnania” (ang. Goodbye).
Do tej pory zostały one zorganizowane w Finlandii, w Niemczech, w USA a także w 2020 będa gościć w Szwajcarii.

Camp Solong zrodził się z pytania: jak stworzyć dzieło sztuki, które jest faktycznym doświadczeniem; takie, w którym artyści oraz widzowie, mogliby się całkowicie zanurzyć wytwarzając prawdziwe wspomnienia i działania. Dzieło, które przesunęłoby nasze granice i miałby potencjał zmieniający życie. Camp Solong wychodzi poza ramy instytucji sztuki i białego sześcianu. Założeniem projektu jest, aby w dziele mieszkali prawdziwi ludzie, a performans nie reprezentował czegoś wcześniej napisanego lub przedstawiającego minione lub fikcyjne pomysły, ale raczej był prawdziwym doświadczeniem samym w sobie. Camp Solong ma więc formę krótkiego letniego obozu.

Obóz letni złożony jest z tymczasowej, małej społeczności. Jako przestrzeń fizyczna jest ona bliska naturze i odzwierciedla samowystarczalny sposób życia, czyli miejsce, w którym ludzie mogą przedefiniować się poza określonymi strukturami społecznymi, a zatem zachęca do możliwości ponownego przemyślenia siebie, relacji z innymi i przyrodą. Jedną z podstawowych struktur obozu letniego jest jego centralny punkt: czasowość. Obozy letnie są krótkotrwałe, a pod koniec każdego obozu letniego następuje pożegnanie, powrót do rzeczywistości. Tymczasowość jest sprowadzona do tematu pożegnania, jest punktem wyjścia do nowej perspektywy i języka, który stanowiłby główne zasady Camp Solong.

Camp Solong to 3-dniowy obóz letni dla sześciu obozowiczów stworzony jako dzieło sztuki. To tymczasowy model innego sposobu życia z naciskiem na zabawę, introspekcję i uzdrawianie emocjonalne, przywracany i odbudowywany systematycznie w różnych miejscach na świecie.

Historia obozów letnich, nie pozostaje bez znaczenia dla samego projektu. Obozy początkowo rozwinęły się pod koniec lat 80. XIX wieku jako część trendu powrotu do natury, który był reakcją na rosnącą industrializację miast i domów. W tym czasie wśród elit pojawiła się obawa, że ​​chłopcy tracą męskość z powodu „sfeminizowanych” domów i że trzeba ich przywrócić „z powrotem do natury”, aby odzyskać męskie i dominujące cechy. Dlatego pierwsze obozy letnie i organizacje takie jak skauci opierali się głównie na ćwiczeniach zapożyczonych z reżimu wojskowego. Dla nas głównym celem jest ponowne wyobrażenie sobie obozów letnich w sposób alternatywny, z odwrotną, feministyczną perspektywą. To znaczy: co by było, gdyby letnie obozy od samego początku sprzyjały dobrostanowi emocjonalnemu: zabawie, empatii, równości, odpoczynku i katharsis, a także łączeniu się z naturą z holistycznego punktu widzenia, w przeciwieństwie do egzekwowania patriarchalnych idei władzy i dominacji nad przyrodą i ludźmi?

Przez ostatnie lata Camp Solong prowadził koczownicze 3-dniowe obozy letnie dla dorosłych, koncentrujące się na tematyce „pożegnania”. Na Kontekstach został pokazany film z jednego z nich