Christian Blandhoel

Christian Blandhoel (Norwegia)

biogram: Christian Blandhoel uzyskał tytuł licencjata Akademii Sztuk w Oslo w 2006 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, pluszowymi misiami, gitarami i dźwiękiem. W swojej twórczości wykorzystuje techniki mieszane, buduje instrumenty, modyfikuje i rozwija je. Jest performerem i muzykiem. Jego sztuka składa się z dwóch istotnych elementów, introwertycznego i ekstrawertycznego. Wewnętrzny nieśmiały pluszowy miś, który wyraża się emocjonalnie, wizualnie w impulsywnej nadziei znalezienia oddźwięku zwrotnego. Ekstrawertyczna cześć polega na pracowaniu przy projektach interaktywnych takich jak My First Record Label (Moja Pierwsza Wytwórnia). W tym projekcie artysta pracuje nad procesem demokratycznym, który angażuje publiczność i wypełnia w ten sposób funkcję sztuki.

performance dźwiękowy: IJIN

Performance jest wykonywany pod nazwą IJIN i wykorzystuje specjalnie na tę okazję opracowany instrument, który nazywa się feedbacker. IJIN to projekt rozpoczęty w 2010 roku w Oslo jako projekt nagraniowy i performerski, w wyniku którego powstaje muzyka noise czy post-noise. Jest to ścieżka dźwiękowa, która towarzyszy prozaicznym z zachodniego punktu widzenia doświadczeniom, z zamierzoną alienacją, która tkwi w naturze. Jest meta komentarzem muzyki noise przeciwstawnej popkulturowo kultywowanym oczekiwaniom i ma na celu poszerzanie i kwestionowanie stref komfortu.

www.blandhoel.com www.ijin.no

Christian Blandhoel, Konteksty 2018 fot. Gabriela Benkol Gamrowska