Benjamin Cook

Benjamin Cook jest dyrektorem i założycielem LUX i LUX Scotland, międzynarodowych agencji zajmujących się wspieraniem i promocją artystów zajmujących się ruchomym obrazem. Od 22 lat zawodowo związany jest z niezależnym filmem i sztuką jako producent, kurator, archiwista, pisarz i wykładowca.

LUX działa od 2002 roku. Jest organizacją charytatywną, o charakterze non-profit. Kontynuuje działalność The London Film-Makers ‚Co-operative, London Video Arts i The Lux Centre, aktywnych od lat 60. XX wieku.

LUX to jedyna tego rodzaju organizacja w Wielkiej Brytanii, posiadająca unikalną kolekcję filmów artystycznych i video. Jest największym dystrybutorem filmu artystycznego i video w Europie. Współpracuje z muzeami, galeriami, festiwalami i placówkami edukacyjnymi, a także bezpośrednio z publicznością i artystami. Zakres działań LUXu to dystrybucja, organizowanie wystaw, publikacje, edukacja, działalność naukowa i wspieranie rozwoju zawodowego artystów i specjalistów w dziedzinie sztuki.